Algemene voorwaarden Aqualaren

Huisregels / Algemene voorwaarden Subtropisch zwemparadijs Aqualaren:

Van harte welkom in Subtropisch zwemparadijs Aqualaren te Zuidlaren. De zwem- en recreatie accommodatie waar jong en oud zich kan vermaken. De doelstelling van directie en personeel is, dat alle gasten op een veilige en juiste manier gebruik maken van de accommodatie en de beschikbare faciliteiten. Daarom gelden in Subtropisch zwemparadijs Aqualaren een aantal huisregels waar iedere bezoeker zich aan dient te houden. Met het kopen van een entreekaartje conformeert u zich aan de geldende huisregels.

Veiligheid en gevaar:

Kinderen vinden veelal water leuk en Nederland heeft veel water, maar tijdens het spelen in een zwembad of bij een vijver en rivier, kunnen kinderen in het water vallen en zelfs verdrinken! Voor kleine kinderen is water van 45 cm. al heel diep, wanneer ze bijvoorbeeld vallen. Vaak blijkt dat kleine kinderen, wanneer ze vallen, niet kunnen gaan staan.
Wij adviseren u als begeleiders / ouders van kinderen dan ook zelf eerst om te kleden in badkleding en vervolgens het kind.
Voor een kind dat in het bezit is van een zwemdiploma is water minder gevaarlijk. Het kind heeft immers leren zwemmen! Wanneer kinderen goed kunnen zwemmen verkleint dat de kans op ongelukken. Regelmatig zwemmen en het onderhouden van de vaardigheden is heel belangrijk. Een zwemdiploma geeft meer zekerheid en veiligheid.
Voor een kind zonder zwemdiploma, is het in Subtropisch zwemparadijs Aqualaren verplicht zwembandjes te dragen in en om het water.
Een kind zonder diploma mag niet zonder ouderlijke of volwassen begeleiding in het diepere water zwemmen, in de stroomversnelling of van de glijbaan.
Zwemvleugels zijn te koop of te huur bij de receptie.

Kosten

Voordat u gebruik maakt van het zwembad, dient u bij de receptie entree te betalen. Er zijn twee tarieven. Tot en met 5 jaar en vanaf 6 jaar en ouder. Tevens heeft Subtropisch zwemparadijs Aqualaren 10, 25 en 50 badenkaarten, 55 pluskaarten, een persoonlijk jaarabonnement en een speciaal tarief voor beperkt vrijzwemmen het zgn. banenzwemmen. Bij de receptie liggen diverse folders met openingstijden, tarieven en informatie over de diverse activiteiten / cursussen.
U kunt ook de informatie vinden op de zwembad site: www.aqualaren.nl.

Kleedcabines en kledingkluisjes

In het zwembad zijn kleedcabines waar men zich omkleedt. Er zijn aparte ruimten voor mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen of jongens en meisjes mogen niet bij elkaar in één kleedcabine zich uit- of aankleden. Voor de veiligheid zijn er kledingkluisjes bij de kleedruimtes waar de kleding in kan worden opgeborgen. Het gebruik van een kledingkluisje is gratis. Voor het openen van een kledingkluisje dient u het polsbandje over de scanner te halen. Op de display verschijnt een nummer en dit nummer correspondeert met het kluisje dat u kunt gebruiken.

Zwembadregels

 • Een kind zonder zwemdiploma is in Aqualaren verplicht zwemvleugeltjes te dragen in en om het water.
 • Niet toegelaten worden:
  – Kinderen t/m 5 jaar zonder begeleiding van een volwassene(18 jaar of ouder).
  – Kinderen t/m 10 jaar zonder A-diploma, tenzij met een volwassene(18 jaar of ouder).
  – Zij die lijden aan aandoeningen met risico op bewustzijnsverandering of besmetting en personen met open wonden.
  – Personen in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs.
  – Personen met een toegangsverbod.
  – Dieren.
 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding. Zwemmen in bijvoorbeeld ondergoed of een afgeknipte spijkerbroek is verboden!
 • Douchen voor u gaat zwemmen is verplicht in het belang van de volksgezondheid.
 • Na het verlaten van de kleedcabines / schapenhokken dient u uw schoeisel aan te passen, d.w.z. badslippers dragen of slofjes om uw schoenen. Natuurlijk mag u ook blootsvoets. Bij de receptie zijn slofjes te verkrijgen voor over uw schoenen, kosten € 0,50 per paar.
 • Hardlopen op de natte tegels is niet toegestaan.
 • Buggy’s en kinderwagens mogen, mits de wielen schoon zijn en wanneer het niet te druk is, mee in de zwemzaal. Wel graag parkeren op een plaats waar andere gasten er geen hinder van ondervinden.
 • Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de kledingkluisjes.
 • Glaswerk in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • In het gehele zwembad geldt een rookverbod.
 • Meegebracht eten en drinken mag u niet nuttigen op het terras van de restaurette.
 • Volg de voorschriften op in specifieke ruimten en/of bij het gebruik van speelattributen of glijbaan.
 • Meegenomen spel(zwem)materialen die gevaarlijk zijn(ter beoordeling van personeel) zijn niet toegestaan.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.
 • Verbaal geweld en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd.
 • De directie van het zwembad is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om het gebouw. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedruimten op te houden.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in het zwembad worden niet getolereerd.

Bij het betreden van deze accommodatie
geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels.
Bij het plegen van een strafbaar feit
wordt ten allen tijde de politie ingeschakeld.

 

Share This